ÖNÜMLER

 • Good flush function smart one-piece toilet,instant and constant temperature smart toilet

  Gowy ýuwmak funksiýasy akylly bir bölek tualet, inst ...

  21-541

  Gutyda näme bar Akylly hajathana oturgyç çüýşesi Bolt we mum halka öndürijisi Aoteer Bölüm belgisi 2050 Haryt agramy 38KGS Önümiň ölçegi 680 * 380 * 510MM Haryt modeli belgisi 2050 Öndüriji tarapyndan reňkli ak reňkli S-trap300mm Material keramiki şekilli tegelek gurnama usuly Gata oturdylan element paketiniň mukdary 1 Goşulan komponentler mum halkasy, hajathana oturgyjy, jam, bolt kepilliginiň beýany 1 ýyl çäklendirilen kepillik Bellik: Awtomatiki usulda t ...

 • 1.28GPF(4.8LPF) water used,Single flush It can help you saving your water.

  Ulanylýan 1.28GPF (4.8LPF) suw, leeke ýuwmak ...

  21-541

  Aýratynlyklary.Iki bölek dizaýn.Uzaldylan tabak goşmaça otag we rahatlyk hödürleýär..1.28gpf (4.8lpf).Çep tarapdan ýalpyldawuk “Chrome Trip Lever”.-Eke-täk agyrlyk güýji agyrlyk güýjüni we tank, jam we duzak ýoluny ulanýar we ýuwulanda güýçli sifon döredýär.

 • ADA Elongated Two-piece toilet,Suitable for disabled people.With cUPC certification.

  ADA uzaldylan iki bölek tualet, dis üçin amatly ...

  21-541

  BELLIK: -eke-täk iki bölekli sifonik hajathana bilen suw tygşytlaň, bu önümiň ýuwulýan ulgamy tankyň gapdalyndaky bir leňňer tarapyndan dolandyrylýar. Bu hajathana ADA laýyk gelýär we uzyn jam, ýumşak gapak we açyk çin bar. Gurluşyk.Bu hajathana aňsat gurnalan, poluň üstünde oturdylan konfigurasiýa uzaldylan gaba oturdylyp bilner Kadet ýuwujy ulgamyň ýokary netijelilik tualeti (HET), aşa pes sarp ediş (4. 8 Lpf / 1. 28 gpf), 20% ulanýar. az wat ...

 • Square Tank Two-piece toilet,Top flush toilet,P-trap180mm and S-trap220mm available.

  Kwadrat tanky Iki bölek hajathana, Iň ýokary hajathana, P ...

  21-541

  Bellik: Bu döwrebap hajathana oturgyjy, Günorta Amerika, Euroewro, Afrika, HK ýaly köp sanly etrap tarapyndan meşhur. Bu hammam kolleksiýalaryny iň gowy saýlap bilersiňiz. Doly ýubkaly duzak ýoly, arassalamak aňsat.Bu ajaýyp we gysga hajathana, kän ýer tutmaz.Bu ýuwulýan hajathana, ýuwmak funksiýasy gowy, ýöne biraz köp suw alar.Iki bölekli hajathana, ýubkaly duzak ýoly bilen arassalanmagy aňsatlaşdyrýan gözüň özüne çekiji dizaýny hödürleýär.Uzaldylan we gysga ...

 • cUPC cert, Elongated Two-piece ceramic toilet, with 1.28GPF water use

  CUPC şahadatnamasy, Uzyn iki bölek keramiki hajathana, ...

  21-541

  Gutujykdaky zatlar Hajathana oturgyç mumy halka öndürijisi Aoteer bölek belgisi A549 Haryt agramy 45KGS Önümiň ölçegi 720 * 400 * 760MM Haryt modeli belgisi A549 Öndüriji tarapyndan 300 mm material keramiki şekilde ak reňkli stil ýok. “Elongaed” gurnama usuly polda oturdylan element paketiniň mukdary 1 ýa-da 2 sany komponentler mum halkasy, hajathana oturgyç kepilliginiň beýany Hytaýyň gelip çykan ýurdunyň çäkli kepilligi ☆ Kombinasiýa ...

 • ADA Bowl Wash Down Two-piece Round Bowl Toilet,Top Flush Toilet

  ADA jamy iki bölek tegelek jam tuwaletini ýuwýar, ...

  21-541

  Gutujykdaky zatlar Hajathana oturgyç mumy halka öndürijisi Aoteer bölek belgisi A524 element agramy 39KGS önümiň ölçegleri 660 * 370 * 795MM Haryt modeli belgisi A524 öndüriji tarapyndan reňkli ak stil P-trap180 material keramiki şekil Tegelek gurnama usuly Gata oturdylan element paketiniň mukdary 1 Goşulan komponentler mum halkasy, hajathana oturgyjynyň kepilligi beýany Hytaýyň gelip çykan ýurdunyň çäkli kepilligi Bellik: Bu ADA hajathana oturgyjy ...

 • Economic Wash Down Two-piece Round Bowl Toilet,Top Flush Toilet,

  Ykdysady ýuwulma Iki bölek tegelek jam hajathana, ...

  21-541

  Gutujykdaky zatlar Hajathana oturgyç mumy halka öndürijisi Aoteer bölek belgisi A521 elementiň agramy 38KGS Önümiň ölçegleri 660 * 370 * 720MM Haryt modeli belgisi A521 Öndüriji tarapyndan reňkli ak stil P-trap180 material keramiki şekil Tegelek gurnama usuly Gata oturdylan element paketiniň mukdary 1 Goşulan komponentler mum halkasy, hajathana oturgyç kepilliginiň beýany 1 ýyl çäklendirilen kepillik Bellik: Bu akylly hajathana oturgyjy köp adam tarapyndan meşhur ...

 • Elongated One-piece toilet,cUPC certified

  Uzyn bir bölek hajathana, cUPC kepillendirilen

  21-541

  Aýratynlyklary 1.Kompakt uzaldylan jam, tegelek öňdäki tabak bilen deň ýer tutanda goşmaça rahatlyk hödürleýär.2. Bir bölek hajathana banky we jamy bökdençsiz, aňsat dizaýna birleşdirýär.3.Top düwmesini basyň 4. Oturyşyň aşaky gapagy oturgyjyň asuda we çalt ýapylmagyna mümkinçilik berýär.Oturgyç örtügini aýyrmak aňsat we arassalamak.Bu element hakda [LUXURIOUS MODERN DIZAYN]: Lýuks döwrebap dizaýn

BIZ BARADA

 • KOREBIR Tejribe.

  IET GOWY HYZMAT.

  Biziň kompaniýamyz 2016-njy ýylda döredilip, dünýäniň dürli künjeginden alyjylara Hytaýdan sanitariýa önümlerini satyn almaga kömek etmekde ýöriteleşendir, şeýle hem keramiki önüm öndürmekde zawodymyz bar, Çaoan AOTEER CERAMIC CO., LTD 2004-nji ýyldan bäri döredilýär. 18 ýyldan gowrak wagt bäri sanitariýa öndürýär. Esasy bazarlarymyz Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Euroewro, Afriýa, Eastakyn Gündogar we ş.m.CUPC we CE şahadatnamasyny geçdik.Esasy önümlerimiz, bir bölek hajathana, iki bölek hajathana, ýuwulýan basseýn, lýubka, kran, şkaf, hammam we ş.m.

 • about (1)
 • about (3)
 • about (2)

SANATÇYLYK HABARLARY

 • Vanna önümlerini nädip saýlamaly?

  Adamlar her gün hajathana gelmeli.Daş-töweregiňizdäki amatly hammam size gowy keýp berýär.Amatly hajathana, ýuwunýan basseýn, duş, kran we ş.m. eýe bolmak gaty möhümdir.Soňra hammam önümlerini nädip saýlamaly?Pikiriňiz barmy?Aslynda di ...

 • Hajathana nädip gurmaly?

  Vanna otaglaryny gurmak we / ýa-da sanitar-tehniki enjamlar bilen tanyş däl bolsaňyz, hünärmen bilen maslahatlaşmagyňyz has gowudyr.Täze hajathanaňyz üçin aşakdaky gurnama görkezmeleri üçin köne enjamlaryň aýrylandygy we suw üpjünçiliginiň abatlanylmagy we / ...