• head_banner_01

CUPC şahadatnamasy, 1,28GPF suw ulanylyşy bilen uzaldylan iki bölek keramiki hajathana

CUPC şahadatnamasy, 1,28GPF suw ulanylyşy bilen uzaldylan iki bölek keramiki hajathana

Gysga düşündiriş:

1.ITEM NOOK: A-549
2.DESC .: Iki bölek uzaldylan 1.28GPF
3. Ulanylan suw: 1.28GPF (4.8LPF) suw, leeke ýuwmak Suwuňyzy tygşytlamaga kömek edip biler.
4. GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI: Oturgyjyň gapagyny haýallaşdyryň
5. Reňk: Ak
6. SIZE: 720 * 400 * 760MM 28-1 / 3 ”* 16-3 / 4” * 30 ”INCH
7. GOWY beýiklik: 415MM 16 ”
8. Aýratynlyklary:
9. Iki bölek dizaýn.
10. Uzaldylan jam goşmaça otag we rahatlyk hödürleýär.
11. Kirpikli ýodajyk arassalanmagy aňsatlaşdyrýar.
12.1.28GPF (4.8LPF)
13. -eke-täk agyrlyk güýji, ýuwulýan mahaly güýçli sifon döretmek üçin agyrlyk güýjüni we tank, jam we duzak ýoluny ulanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gutyda näme bar

Hajathana oturgyjy

Mum halkasy

Öndüriji Aoteer
Bölüm belgisi A549
Agramyň agramy 45KGS
Önümiň ölçegleri 720 * 400 * 760MM
Haryt modeliniň belgisi A549
Öndüriji tarapyndan bes edilýär .Ok
Reňk Ak
Stil 300 mm-de gödek
Material Keramika
Şekil Elongaed
Gurnama usuly Gat gatly
Haryt paketiniň mukdary 1ýa-da 2
Goşulan komponentler Mum halkasy, hajathana oturgyjy
Kepillik beýany 1 ýyl çäklendirilen kepillik
Gelip çykan ýurdy Hytaý
A549A
A549C

Bowl Oturgyç bilen çüýşäni we tanky birleşdiriň.Identaşaýyş jaýy
3 3 dýuýmdan ýokary ölçegli klapan.“Chrome” bilen örtülen sap gural
Sip Sifon hereketi, gapdal, gizlenen duzakly jam
☆ EverClean üstü, bakteriýalara, galyndylara we çişlere sebäp bolýan tegmilleriň we ysyň ösmegini saklaýar
Top topokarky gurnama haýal ýapyk oturgyjy we ýeňil göteriş aýratynlygy bilen örtügi öz içine alýar
Fl Her çüýşe üçin 1,28 gallon (4,8 lpg), adaty hajathana garanyňda 20% az suw ulanýar
☆ 2-1 / 8 ini, syrçaly trapway we 3-den gowrak ululyk
Sitting Oturmak we durmak üçin dogry beýiklikdäki jam, ADA laýykdyr
Hajathanalar, amerikan standartlaryndan dogry beýik tegelek tegelek hajathana akýar, aňsat arassalanmak üçin egrileri we çatryklary ýok edýän tekiz taraply, gizlenen duzak usuly bar.Ykjam, tegelek öň stilde dogry beýiklik rahatlygyny hödürlemek, ýokary netijelilik iň kiçi hammamda güýç, öndürijilik we amatlylyk getirýär.Gurmak üçin hiç hili gural gerek däl we el bilen berkidilip bilner.
Simplönekeýlige göz bilen nusgawy stil.Giňişleýin kolleksiýada, zähmet çekmeýän we ýalpyldawuk görünýän umumy dizaýn çözgüdi üçin dürli utgaşdyryjy tualetler, bidetler, lýubkalar, küýzeler we aýlawlar bar.Bu uýgunlaşdyrylan kolleksiýada, klassikadan häzirki zaman bezegine çenli islendik hammam bilen ajaýyp gabat gelýän ýumşak we döwrebap stil bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň