• head_banner_01

Uzyn bir bölek hajathana, cUPC kepillendirilen

Uzyn bir bölek hajathana, cUPC kepillendirilen

Gysga düşündiriş:

1.ITEM NOOK: NA-729
2.DESC .: Uzaldylan bir bölek hajathana, cUPC kepillendirilen.
3. Ulanylan suw: 4 / 6L ulanylýan suw, goşa ýuwmak ulgamy suwuňyzy tygşytlamaga kömek edip biler.
4.SEAT GÖRNÜŞI: Oturgyç gapagyny haýallaşdyryň
5. Reňk: Ak
6. SIZE: 710 * 420 * 630MM 28 ”* 16-1 / 2” * 24-3 / 4 ”
7.BOWL beýikligi: 410MM 16-1 / 4 ”
8. GURAMAK: 5Goýun goňur karton


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1.Kompakt uzaldylan jam, tegelek öňdäki jam bilen deň ýer tutanda goşmaça rahatlyk hödürleýär.
2. Bir bölek hajathana banky we jamy bökdençsiz, aňsat dizaýna birleşdirýär.
3.Top düwmesini basyň
4. Oturylyşyň haýallygy, oturgyjyň asuda we çalt ýapylmagyna mümkinçilik berýär.Oturgyç örtügini aýyrmak aňsat we arassalamak.

NA729
NA729C

Bu element hakda

]
[TOILET arassalamak üçin iň aňsat]: WOODBRIDGE hajathanalary bazarda arassalamak üçin iň aňsat, ýerini düýbünden süpürmek aňsat.Doly gizlenen duzak ýolumyz bilen tozan ýygnamak üçin egilme ýa-da burç ýok.Mundan başga-da, uly gurnama deşikleri ýa-da ýakymsyz plastmassa gapaklary görünmeýär.
[SORAG WE Güýçli ýuwulma]: Sifon Bir bölek hajathana ýuwmak, Doly syrçaly ýuwmak ulgamy, gaty ümsüm we güýçli ýuwulma getirýär - Hiç hili dykylmaýar, syzmaýar we problema ýok
[Map Flush 1000 Gram]: Iň oňat öndürijilik Flush bal 1000 gram.Mapokary maslahat berilýän Karta Tualet
]
[TOP SYALALY oturgyç
] dar ýerlerde.
[ŞERTLER]: ABŞ we Kanada UPC we CSA kepillendirilen önümler.Efficiencyokary öndürijilikli, “WaterSense” kepillendirilen hajathana - ANSI Z124.1 we ANSI A112-19.7 bilen duşuşyň ýa-da ondan ýokary; önümler Massaçusets suw geçiriji we gaz koduny tassyklaýar we ýerine ýetirýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň