• head_banner_01

ADA jamy iki bölek tegelek jamly hajathana, ýokarky ýuwulýan hajathana ýuwulýar

ADA jamy iki bölek tegelek jamly hajathana, ýokarky ýuwulýan hajathana ýuwulýar

Gysga düşündiriş:

1.ITEM NOOK: A524
2.DESC.
3.Rough In: P-trap180mm bar.
4. Ulanylan suw: 4 / 6L ulanylýan suw, goşa flush. Suwuňyzy tygşytlamaga kömek edip biler.
5.SATY GÖRNÜŞ: Oturgyjyň gapagyny haýallaşdyryň
6. Reňk: Ak
7. SIZE: 660 * 370 * 720MM jamyň beýikligi: 460MM
8. GURBANÇYLYK: 5Layers goňur eksport kartony.
9.Material: keramika
10. flokary öndürijilikli agyrlyk güýji 4 / 6L bilen goşa çiş.
11. Slowuwaş we ýuwaş ýapmak üçin ýumşak oturgyç.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gutyda näme bar

Hajathana oturgyjy

Mum halkasy

Öndüriji Aoteer
Bölüm belgisi A524
Agramyň agramy 39KGS
Önümiň ölçegleri 660 * 370 * 795MM
Haryt modeliniň belgisi A524
Öndüriji tarapyndan bes edilýär .Ok
Reňk Ak
Stil P-duzak180
Material Keramika
Şekil Tegelek
Gurnama usuly Gat gatly
Haryt paketiniň mukdary 1
Goşulan komponentler Mum halkasy, hajathana oturgyjy
Kepillik beýany 1 ýyl çäklendirilen kepillik
Gelip çykan ýurdy Hytaý

Bellik: Bu ADA hajathana oturgyjy Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Euroewro, Afrika, HK ýaly köp sanly etrap tarapyndan meşhurdyr. Bu hammam kolleksiýalaryny iň gowy saýlap bilersiňiz. Bu ýer tygşytlamaga kömek edip biler.

ADA jamy, Comfort Height oturmagy we durmagy aňsatlaşdyrýan oturgyç beýikligi hödürleýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň