• head_banner_01

ADA uzaldylan iki bölek tualet, maýyplar üçin amatly. CUPC kepilnamasy bilen.

ADA uzaldylan iki bölek tualet, maýyplar üçin amatly. CUPC kepilnamasy bilen.

Gysga düşündiriş:

1.ITEM NOOK
2.DESC.:ADA Iki bölekli hajathana, maýyplar üçin amatly. CUPC kepilnamasy bilen.
3. Ulanylan suw: 1.28GPF / 4.8LPF suw, leeke ýuwmak Suwuňyzy tygşytlamaga kömek edip biler.
4. GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI: Oturgyjyň gapagyny haýallaşdyryň
5. Reňk: Ak
6. SIZE: 750 * 445 * 785MM 29-1 / 4 ”* 17-1 / 4” * 31 ”
7.BOWL beýikligi: 430MM 17 ”


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

BELLIK: -eke-täk iki bölekli sifonik hajathana bilen suw tygşytlaň, bu önümiň ýuwulýan ulgamy tankyň gapdalyndaky bir leňňer bilen dolandyrylýar. Bu hajathana ADA laýyk gelýär we uzyn jam, ýumşak ýapyk gapak we açyk çin bar. Gurluşyk.Bu hajathana aňsat gurlupdyr, poluň üstünde oturdylan konfigurasiýa uzyn gaba oturdylyp bilner
Kadet ýuwmak ulgamynyň aýratynlyklary
Effokary öndürijilikli hajathana (HET), aşa pes sarp ediş (4. 8 Lpf / 1. 28 gpf), suwy 20% az ulanýar.
EPA WaterSense ölçeglerine laýyk gelýär
ADA goşmaça uýgunlaşmazdan her kimiň zerurlygyna garamazdan her kimiň islegine hyzmat etmek üçin laýyk.
Ushuwmak ulgamy “WaterSense” we CUPC standartlaryna we görkezmelerine laýyk gelýär.
Uzak ömri we çydamlylygy üpjün etmek üçin ýokary hilli materiallar bilen bezelendir
Benefithli hammam ýerleri bilen utgaşdyrmak üçin artykmaçlyklary goşmak üçin goşmaça aýratynlyklarda bar.
Bu model hem tank, hem-de hajathana çüýşesi bilen bilelikde geler.Diňe gabat gelýän oturgyç, gurnama enjamlary we mum halkasy satyn alyň.Bidet oturgyçlarymyzyň birine kämilleşdirmek, her gezek ulanylandan soň indiki derejeli arassa we spa ýaly duýgyny bermek arkaly tejribäňizi ýokarlandyryň.

Bu ýokary netijelilik hajathana hünärmenlere uly baha, baha we öndürijilik hödürleýär.Ushuwujy ulgam we güýç ýuwujy rim, 20% az suw ulanyp, güýçli ýuwulmagy we ýokary käsäni arassalamagy üpjün edýär.16-1 / 2-lik aýlaw beýikligi ulanylyş aňsatlygyny ýokarlandyrýar we onuň hemişe arassa görnüşi has arassa, has uzyn bolýar.Ushuwmak ulgamynyň aýratynlyklary.Witre Hytaý.Effokary netijelilik hajathana (HET), aşa pes sarp (4. 8 Lpf / 1. 28 gpf), suwy 20% az ulanýar.EPA WaterSense ölçeglerine laýyk gelýär. Güýç ýuwuňBerk metaldan ýasalan leňňer we metaldan ýasalan gapak.W / reňkli gabat gelýän gapak gapaklaryny öz içine alýar.Elmydama arassa ýer.Gaty ululykdaky 3 sany klapan.Doly syrçaly 2-1 / 8-duzak ýoly.Elýeterli programmalar üçin 16-1 / 2 aralyk beýiklik.Jomart 9-dan x 8-lik suwuň üstki meýdany.“Chrome finans” sapagy üpjün edilýär.1 000 000 karta bahasy 1. 28gpf.5 ýyl

A511 A
A511 C

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň